يکشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۹
EN
// صفحه اصلی پروژه ها کنارگذر جنوبی تهران

کنارگذر جنوبی تهران

تمام پروژه ها در دست اجرا تمام شده در مراحل قرارداد
۲۵ تیر ۱۳۹۸
گروه : پروژه های آزاد راه
پروژه : کنارگذر جنوبی تهران
محل اجرا: آبیک- اشتهارد
کارفرما: تهران گسترش
تاریخ شروع : 95
پیشرفت: 63%