يکشنبه ۰۶ مهر ۱۳۹۹
EN
// صفحه اصلی پروژه ها پروژه تکمیل پل جهاگران

پروژه تکمیل پل جهاگران

تمام پروژه ها در دست اجرا تمام شده در مراحل قرارداد
۱۴ شهریور ۱۳۹۴
گروه : پروژه های راه سازی
  • محل اجرا :خرم آباد
  • زمان اجرا : 1393 
  • کارفرما : شهرداری خرم آباد 
  • مشاور :  همایش کار و اندیشه
  • در صد پیشرفت :  %100