شنبه ۰۲ مرداد ۱۴۰۰
EN
// صفحه اصلی پروژه ها پروژه تامین برق تلمبه‌خانه‌های طرح خط لوله نفت خام گوره-جاسک (EPC)

پروژه تامین برق تلمبه‌خانه‌های طرح خط لوله نفت خام گوره-جاسک (EPC)

تمام پروژه ها در دست اجرا تمام شده در مراحل قرارداد
۲۰ آبان ۱۳۹۹
گروه : پروژه های نفت و گاز
پروژه : تامین برق تلمبه‌خانه‌های طرح خط لوله نفت خام گوره-جاسک
مبلغ پروژه : 42 میلیون یورو
کارفرما : شرکت مهندسی توسعه نفت
مشاور : شرکت مهندسی قدس نیرو
درصد پیشرفت: 40  %