چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
EN
// صفحه اصلی پروژه ها پارک استایرن - عسلویه

پارک استایرن - عسلویه

تمام پروژه ها در دست اجرا تمام شده در مراحل قرارداد
۲۵ تیر ۱۳۹۸
گروه : پروژه های نفت و گاز
پروژه : پارک استایرن - عسلویه
محل اجرا : عسلویه
کارفرما : گوهر افق
تاریخ اجرا : 95 - 96
در صد پیشرفت: --