يکشنبه ۰۶ مهر ۱۳۹۹
EN
// صفحه اصلی پروژه ها عملیات اجرایی چاه فلمن-پارس جنوبی

عملیات اجرایی چاه فلمن-پارس جنوبی

تمام پروژه ها در دست اجرا تمام شده در مراحل قرارداد
۲۵ تیر ۱۳۹۸
گروه : پروژه های نفت و گاز
پروژه : عملیات اجرایی چاه فلمن-پارس جنوبی
کارفرما: شرکت پترو پایدار ایرانیان
محل اجرا: پارس جنوبی - فاز 13
تاریخ اجرا: 1394
درصد پیشرفت: 100%