شنبه ۰۲ مرداد ۱۴۰۰
EN
// صفحه اصلی پروژه ها طرح توسعه بیمارستان شریعتی

طرح توسعه بیمارستان شریعتی

تمام پروژه ها در دست اجرا تمام شده در مراحل قرارداد
۶ آبان ۱۳۹۹
گروه : پروژه های ابنیه
پروژه: طرح توسعه بیمارستان شریعتی
مبلغ:3440میلیارد ریال
محل اجرا: تهران
کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی تهران
تاریخ شروع: 95
درصد پیشرفت: 60  %