يکشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۹
EN
// صفحه اصلی پروژه ها طرح توسعه بیمارستان شریعتی

طرح توسعه بیمارستان شریعتی

تمام پروژه ها در دست اجرا تمام شده در مراحل قرارداد
۲۵ تیر ۱۳۹۸
گروه : پروژه های ابنیه
پروژه: طرح توسعه بیمارستان شریعتی
محل اجرا: تهران
کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی تهران
تاریخ شروع: 95
درصد پیشرفت: 65%