شنبه ۰۲ مرداد ۱۴۰۰
EN
// صفحه اصلی پروژه ها ساخت مخازن ذخیره و انتقال اسید سولفوریک

ساخت مخازن ذخیره و انتقال اسید سولفوریک

تمام پروژه ها در دست اجرا تمام شده در مراحل قرارداد
۶ آبان ۱۳۹۹
گروه : پروژه های نفت و گاز
پروژه ساخت مخازن ذخیره و انتقال اسید سولفوریک
مبلغ پروژه : 500 میلیارد ریال
کارفرما : شرکت ملی صنایع مس ایران
مشاور : شرکت نیرو صنعت مس سرچشمه
درصد پیشرفت: 92  %