يکشنبه ۰۶ مهر ۱۳۹۹
EN
// صفحه اصلی پروژه ها زیر سازي قطعه یک راه آهن یکخطه آمل-لاریجان-رودهن

زیر سازي قطعه یک راه آهن یکخطه آمل-لاریجان-رودهن

تمام پروژه ها در دست اجرا تمام شده در مراحل قرارداد
۲۵ تیر ۱۳۹۸
گروه : پروژه های راه سازی
نام پروژه:زیر سازي قطعه یک راه آهن یکخطه آمل-لاریجان-رودهن
محل اجرا: استان مازندران - آمل
زمان اجرا: 93
کارفرما: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
 مشاور: شرکت مهندسین مشاور ایران استن
درصد پیشرفت :%18