شنبه ۰۲ مرداد ۱۴۰۰
EN
// صفحه اصلی پروژه ها زیرسازي راه آهن شیراز- بوشهر -عسلویه ( قطعه 10 الف و ب )

زیرسازي راه آهن شیراز- بوشهر -عسلویه ( قطعه 10 الف و ب )

تمام پروژه ها در دست اجرا تمام شده در مراحل قرارداد
۱۹ آبان ۱۳۹۹
گروه : پروژه های راه و راه آهن
پروژه : زیرسازي راه آهن شیراز- بوشهر -عسلویه  ( قطعه 10 الف و ب )
مبلغ :2350 میلیارد ریال
محل اجرا: استان بوشهر
کارفرما: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
تاریخ شروع : 97
پیشرفت: 9  %