چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
EN
// صفحه اصلی پروژه ها خط انتقال لوله 32 اینچ گاز ترش بین فاز 12و 14

خط انتقال لوله 32 اینچ گاز ترش بین فاز 12و 14

تمام پروژه ها در دست اجرا تمام شده در مراحل قرارداد
۲۵ تیر ۱۳۹۸
گروه : پروژه های نفت و گاز
پروژه : خط انتقال لوله 32 اینچ گاز ترش بین فاز 12و  عسلویه14
محل اجرا: عسلویه
کارفرما: پترو پارس
تاریخ اجرا : --
در صد پیشرفت : 100%