يکشنبه ۰۶ مهر ۱۳۹۹
EN
// صفحه اصلی پروژه ها تقاطع غير همسطح فیروزآباد

تقاطع غير همسطح فیروزآباد

تمام پروژه ها در دست اجرا تمام شده در مراحل قرارداد
۱۰ تیر ۱۳۹۶
گروه : پروژه های راه سازی
  • محل اجرا :خرم آباد
  • زمان اجرا : 1394 الی
  • کارفرما : اداره راه و شهرسازی استان لرستان
  • مشاور : مهندسین مشاور رودان
  • در صد پیشرفت : 0 %