شنبه ۰۲ مرداد ۱۴۰۰
EN
// صفحه اصلی پروژه ها تقاطع غير همسطح فیروزآباد

تقاطع غير همسطح فیروزآباد

تمام پروژه ها در دست اجرا تمام شده در مراحل قرارداد
۲۴ آذر ۱۳۹۹
گروه : پروژه های راه و راه آهن
  • محل اجرا :خرم آباد
  • زمان اجرا : 1394 
  • کارفرما : اداره راه و شهرسازی استان لرستان
  • مشاور : مهندسین مشاور راه یاب ملل
  • در صد پیشرفت : 90  %