يکشنبه ۰۶ مهر ۱۳۹۹
EN
// صفحه اصلی پروژه ها احداث قطعه سوم و چهارم راه اربیل - کویه

احداث قطعه سوم و چهارم راه اربیل - کویه

تمام پروژه ها در دست اجرا تمام شده در مراحل قرارداد
۱۰ تیر ۱۳۹۶
گروه : پروژه های راه سازی
  • محل اجرا :کردستان عراق
  • زمان اجرا : 1393 الی 1395
  • کارفرما : وزارت راه و آبادانی عراق
  • مشاور : هراز راه
  • در صد پیشرفت : 14 %