يکشنبه ۰۶ مهر ۱۳۹۹
EN
// صفحه اصلی پروژه ها احداث راه ترکمن باشی - بالکان آباد

احداث راه ترکمن باشی - بالکان آباد

تمام پروژه ها در دست اجرا تمام شده در مراحل قرارداد
۱۰ مرداد ۱۳۹۶
گروه : پروژه های آزاد راه
  • محل اجرا :ترکمنستان
  • زمان اجرا : 1392 الی 1394
  • کارفرما : "آفتو یول لاری" (بالکان یول گور لوشیک )
  • مشاور : موسسه یول تاسلاما
  • در صد پیشرفت : 100 %