يکشنبه ۰۶ مهر ۱۳۹۹
EN
// صفحه اصلی پروژه ها احداث تقاطع های غیر همسطح شهر اراک

احداث تقاطع های غیر همسطح شهر اراک

تمام پروژه ها در دست اجرا تمام شده در مراحل قرارداد
۱۰ مرداد ۱۳۹۶
گروه : پروژه های راه سازی
  • محل اجرا :اراک
  • زمان اجرا : 1391 الی 1392
  • کارفرما : شهرداری اراک
  • مشاور : مهندسین مشاور شمع
  • در صد پیشرفت : 100 %