چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
EN
// صفحه اصلی پروژه ها احداث راه ميدان شهر- باميان

احداث راه ميدان شهر- باميان

تمام پروژه ها در دست اجرا تمام شده در مراحل قرارداد
۲۵ تیر ۱۳۹۸
گروه : پروژه های آزاد راه
  • محل اجرا :افغانستان - بامیان
  • زمان اجرا : 1390
  • کارفرما : وزارت فوائد عامه افغانستان
  • مشاور : مهندسین مشاور سیلوتی(ایتالیا)
  • در صد پیشرفت : 100 %