يکشنبه ۰۶ مهر ۱۳۹۹
EN
// صفحه اصلی پروژه ها اجرای عملیات آزادراه تهران - شمال قطعه E

اجرای عملیات آزادراه تهران - شمال قطعه E

تمام پروژه ها در دست اجرا تمام شده در مراحل قرارداد
۲۵ تیر ۱۳۹۸
گروه : پروژه های آزاد راه
محل اجرا:استان تهران - شهرستانک
زمان اجرا: 94 - 96
کارفرما: شرکت احداث آزاد راه تهران-شمال
مشاور:مهندسین مشاور ره آور
درصد پیشرفت: 100%
پروژه  باقیمانده قطعه E آزاد راه تهران- شمال  این پروژه درمنطقه 1آزاد راه تهران- شمال بعد از تونل تالون و در مسیر دره لانیز تا حدود سه راهی شهرستانک بطول حدود 5500 متر قرار دارد.