چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
EN
// صفحه اصلی پروژه ها اجرای خط L فاز فاز 22-23-24

اجرای خط L فاز فاز 22-23-24

تمام پروژه ها در دست اجرا تمام شده در مراحل قرارداد
۱۶ شهریور ۱۳۹۴
گروه : پروژه های نفت و گاز
  • محل اجرا :عسلویه
  • زمان اجرا : 1392 الی 1393
  • کارفرما : شرکت پترو سینای آریا
  • مشاور : شرکت پترو سینای آریا
  • در صد پیشرفت : 98 %