شنبه ۰۲ مرداد ۱۴۰۰
EN
// صفحه اصلی پروژه ها آزاد راه کنارگذر جنوبی تهران

آزاد راه کنارگذر جنوبی تهران

تمام پروژه ها در دست اجرا تمام شده در مراحل قرارداد
۱۹ آبان ۱۳۹۹
گروه : پروژه های آزاد راه
پروژه : کنارگذر جنوبی تهران
مبلغ :2600 میلیارد ریال
محل اجرا: آبیک- اشتهارد
کارفرما: تهران گسترش
تاریخ شروع : 95
پیشرفت: 95  %