پنج شنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۹
EN

بکهو لودر

نام ماشین : بکهو لودر
ویژگی های محصول : FA
نام کمپانی تیپ دستگاه تعداد
NEWHOLAND B90B/LR 3