دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹
EN
// صفحه اصلی ماشین آلات

ماشین آلات

نام دستگاه : فینیشر
تعداد : 15
نام دستگاه : کامیون
تعداد : 7
نام دستگاه : کشنده
تعداد : 17
نام دستگاه : کفی
تعداد : 11
نام دستگاه : کمپرسی
تعداد : 125
نام دستگاه : کمرشکن
تعداد : 11
جمع کل ماشین آلات : 1230 عدد