دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹
EN
// صفحه اصلی ماشین آلات

ماشین آلات

نام دستگاه : ردهدر
تعداد : 2
نام دستگاه : سواری
تعداد : 85
نام دستگاه : شات کریت
تعداد : 11
نام دستگاه : غلتک آسفالت
تعداد : 51
نام دستگاه : غلتک دستی
تعداد : 33
جمع کل ماشین آلات : 1230 عدد