آدينه ۲۴ مرداد ۱۳۹۹
EN
// صفحه اصلی ماشین آلات ماشین آلات راه سازی

ماشین آلات

نام دستگاه : غلتک دستی
تعداد : 33
نام دستگاه : کامیون
تعداد : 7
نام دستگاه : کشنده
تعداد : 17
نام دستگاه : کفی
تعداد : 11
نام دستگاه : کمپرسی
تعداد : 125
نام دستگاه : کمرشکن
تعداد : 11
جمع کل ماشین آلات : 532 عدد